خدا هرگز پنهان نبوده است.

او از شدت ظهور دیده نمی شود.

چشم که بینا شد، دریا را خدا می بیند، صحرا را خدا می بیند، کوه و دشت را خدا می بیند.

چشم که بینا شد، اگر بسته نیز بماند، قامت رعنای خدا را در درون مشاهده خواهد کرد.

 

 

وحدت عارفانه

مسیحا برزگر

صفحه ی ۱۲۸

 

 

 

Ali zand vakili - Rafti

 

 

 

 

+ خــدایا دلـم را محـتاج به هیچ هرزه نگـاهی نگـردان ...!...

جتی خیالــش را هم در خیالم راه نده ...

 

*** الهــی آمـین ***

 

ازین امروز به بعد تمامی مطالبی که به غریبـه ها مربوط نیست رمز دار می شه 

 

رمزم فقط به عزیزانـم و دوستان آشنا داده می شود !