در قبیلۀ بدوی آفریقایی؛

 

اگر کسی کار اشتباهی انجام بده، می برنش وسط میدون دِهشون..!!

 

(عمرا اگه پیش بینی کنی چرا ) و باقی افراد قبیله دورش جمع می شن ..!

 

و برای دو روز هر کار خوبی که کرده بیادش میارن..افراد این قبیله معتقدند :

 

هــمه خوبن ! وهر کسی میتونه اشتباه مرتکب بشه که نیاز به کمک شدید داره.

 

اونها متحد می شن که فرد خطاکار رو به طبیعت خوبش برگردونند.

 

( دقت کنین......!  برش میگردونن)+ مــن دیگـه حرفـی ندارم ! 

:( 

+فقط خیلی متاسفـم 

:/

+ خوبه انسان بودن را یاد بگیریم !!!