متـن آهنـگ :

 

 

ای آنکه در نگاهت صد آیه ز نـور داری

کی از مسیر کوچه قصد عبور داری؟

چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابی

ای آنکه در نگـاهت دریـای نـور داری

من غرق در گناهم، کی می کنی نگاهم؟

برعکس چشمهایم چشمی صبور داری

از پرده ها برون شد، سوز نهانی ما

کوک است ساز دلها، کی میل شور داری؟

در خواب دیده بودم، یک شب فروغ رویت

کی در سرای چشمم، قصد ظــهـور داری؟از وبلاگ امام زمان : ImamZaman.Blog.ir | هزینه : صلوات :)

 

آهنگ انتظـار