سلام دوستان ...


لطف کنید به سایـت تازه تاسیس دیگرمون یک بیـدار  


تشریف بیاریدو در آنجا عضو شوید ...


از همکاری و همراهـی شما سپاسگزارم :)


یک بیدار محلی است برای بیدار کردن اندیشه‌ها،

محلی برای بیان دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که هر روز با آنها مواجه می‌شویم ولی پاسخی برایشان نداریم!


مکانی است برای رسیدن به چرایی پدیده‌ها و اتفاقات پیرامون ما. 


:)