+ سلام دوستم این انیمیشـن زیبـا brave رو هـم حتمـا دانلود کن و ببین 


http://uploadboy.com/d0b39bmmqori.html


l


.

 


شجـاع باش 


حتی اگر قلبا شجاع نیستی ،به آن تظاهر کن...

 

 هیچکس تفاوتش را نخواهد فهمید...
+ همون قالب قبلیم بهتره قالب جدیدم به درد نمی خورد !!!

:/