ای کاش امسال ملائک در تقدیرش بنویسند
"ظهور"...!


«خدایا ترا قسم به بزرگی خودت؛ نگذار در این شبهای عزیز پشت پنجره بخشش و مغفرتت ناامید و دست خالی برگردیم؛ خدایا بنده سراپا تقصیرت را عفو کن و تقدیرش را به آنچه خود صلاح میدانی رقم زن / آمین یا رب العالمین.»


امشب
خیلی التمآس دعآ....
.
یا حق...+ مثلا من مسلمـونم خـدایا مــن ٌ ببخــش 

همیـن الان از توئیـت دوستـم فهمیدم که امشب شـب قـدر ٍ !!!

:/ :(

+ همــش فکــر و ذهنـم از دیشـب درگـیر این گـوشیمـه که با پـول حـلال پــدرم به دستـش آوردم ولی یهو دم سحـری انگــار سوختــــه !!!

همـین طوری الکـــی ! :((

خـــدایا خـودتم می دونـی که درگـیر مـال دنـــیات نیستـم ولی دلـم برای پـدر زحمـت کـشم با این حـقوق کارمندیش

خیـلی می سوزه که فقط خواسته دلـم رو به دست بیـاره و برای روز تولدم برام مدل جدید تـرین و گرون تـرین گـوشی رو گـرفته ...

:(