آرامش یعنی همین متن امیرالمومنین علیه السلام:

 

 

ای مالک ! بدان اگر مـهربان باشی تورا به داشتن انگیزه های پنهان متهم میکنند،

 

ولی مهـربان باش. 

 

اگر شریـف و درستکارباشی فریبت میدهند ، ولی شریف ودرستکار باش .

 

 

نیکـیهای امروزت را فراموش میکنند، ولی نیکـوکار باش .

 

 

بهتـرینهای خودت را به دیگران ببخش ، حتی اگر اندک باشد . 

 

 

درانتها خواهی دید آنچه می ماند میان تو و خــــدای توست، نه میان تو ومردم.......

 

 

*نهج البلاغه *

 

 

 

 

 

01 - Bernward Koch - Walking Through Clouds