زندگی ام نیمه های گمشده زیاد دارد

 

 

 

تو را پیـدا می کنم

 

 

 

تمامش تکمیل می شود

 

 

 

 

خــــدا ...

 

 

 

***

 

اینـم یه آهنگــ آسمـونی ...

 


Secret Garden