سلام دوستان ...


نکـات مـدیریت زمـان از برایان تـریسی و خلاصه نیلو بـانو را براتـون آماده کردم امیدوارم مورد پسندتون قرار بگیره ...


:)1- تمـرکـز کـنید :

 

تمـرکز بر چـیزی و فقط پرداخـتـن به یک کار از الزامات مهم دستیابی به موفـقیت های بزرگ است 

 

2- تـک کاری را تمـرین کنـید :

 

کاری را که شروع می کنید به اتمام برسـانید و ازین شاخـه به آن شـاخه نپرید !

 

3- وقفه هـا را کنتـرل کـنید :

 

این وقفه ها می توانـد به شکــل زنگ , دریافـت ایمیـل , زنگ تلـفن , زنگ دریافت پـیامک یا افرادی باشند که به اتاقتـان می آیند .


4- همه زمـان های کـاری خود را کار کنـید .

 

5- وقفـه هـا را به حـد اقل برسانید :

 

مثلا در یک مکالمـه تلفنـی حرف اصلی را مطرح کنید و نگذارید به حاشیـه برود !

 

6- فورا برخیزید :

 

برای به حـداقل رساندن هزینـه زمـانی وقفه هـای غیر منتظره ، وقتی کـسی به اتاقتان می آید برخـیزید ، نزد او برویـد و چیزی شبیـه این بگـویید : همـین الان داشتم بیرون می رفتم ، چه کاری می توانم برای شما انجام بدهم ؟ و سپس ضمن راه رفتـن حرفهایش را بشنـوید .

 

7- تلفـن را مدیریت کنید :

 

تلفن را در حالت پـیغـام گـیر یا سکـوت قرار دهـید و هرکـدام را که می خواهید پاسخ دهید !

 

8- ایمیـل را در خدمت خـود بگـیرید :

 

زنگ دریافت ایمیـل را خـاموش کنـید و کارتان را به خـاطر آن رهـا نکـنید !

 

9- دیگـران می توانند صـبر کنند .