وااااااااااااااای خــــــــــدا ی من شکــــــــــرت اینجـــــا داره یه عـــــالمه بارونــــــــه خیلی خـــــوشگــــــل مـــــــــیاااااااااد ...

 

 

 

 

خــــــــــدای مهـــربونــــم رحمــتت ٌ شـــــکر می کنم هـــزاران مرتــــــبه ...

 

 

دریافت