امروز میخواهم بنویسم از دخـتران و پسرانی که بهترین معشوقشان خــداسـت ...


از دختران عفیف و از پسرانی غیور...


از اینکه چه زیباست اگر با خـــدا،در جاده زندگی قدم بگذاریم


میخواهــَمـ بگویــَم ... 


:)

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اولوقتی دستهایت را نذر نیکویی ها میکنی،شکوفه های تبسم و رضایت در دستانت می شکفد.
تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اولوقتی چشم هایت را به روی حرام های خدا میبندی،خدا ستاره هایش را در چشمانت روشن میکند.
تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اولوقتی از جاده تلخ و تاریک گناه حذر میکنی و به کوچه باغ های خواب و مناجات او قدم می گذاری،اجابت است که از رد گامهایت میروید.
تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اولوقتی با اهنگ نجابت و وقار پنجره ی دلت را به سمت زندگی امروز می گشایی،پروانه های صداقت و راستی روی گل های نجیب زندگی ات مینشیند.آنوقت عطر سر به زیر آیه های احساست،کوچه ی امروز را سرشار میکند.
تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اولوقتی مروارید زیبایی هایت را به صدف حیا و عفاف می سپاری،خدا دریا،دریا تورا آبی میکند.

   آن قدر آبی که آسمان به تو رشک میورزد
             آن قدر آبی که آسمان به تو رشک میورزد
                        آن قدر آبی که آسمان به تو رشک میورزد
                                 آن قدر آبی که آسمان به تو رشک میورزد
     


و این چنین است که یک دختر عفیف و یک پسر غیور
همیشه نگاه هایشان زلال و شفاف و دستهایشان همیشه پاک و منزه است ...


دوست عزیزم تو خوب میدانی..


  تو خوب میدآنی آراستن و آراستگی مِثل شکوفه هآی دآمَنِ بَهار،

مِثلِ رَنگـین کَمان

 و

مثلِ شَمع دآنی هآی روی برفـ،

چَشم رآ به تمآشآ دَعوَت می کُند و خوبتَرمیدانی که شَبنَم اگر روی لِطآفَتِ گُل بنشیند،

چه تَصویر بدیعی خَلق میکند و چه چشم هآ را مَحسور خویش...و شاید این اَست که عُمرِِ گُل به چشمـ بَرهم زدنی میماند...
" حوای " کسی نمی شوم که به " هوای " دیگری برود ...

تقدیم به تمامی دختران و پسران جهان 
+منبعش دلنوشته های طلایی(یکم هم از کتاب:شبنمی بر لطافت گل)

+ چــون زیبا بود و اجازه کپی داده بودن من هم دلم نیومد این جملات زیبا و ارزشمند رو کپی نکنم ...
:)