سلام

اعصابم خیلی داغونه !

دیگه حوصله روزمرگی هایم را ندارم ...

هوای حوصله ابریست ...!...


:(

شاد بودن که اجباری نیست ! بعضی  وقتها هم منم حق دارم حالم بد باشه و غمگین باشم 

چرا همه همیشه دوست دارن من سرشار از انرژی مثبت باشم ...

خوب منم بعضی اوقات کم میارم و سرشار از انرژی منفی میشم !


:(


منفی بودن من را به بزرگیه خودتون ببخشید