سلام دوستان مجـازی عزیـزم ...


آخ جـــون فعلا سفرم کـنسل شده و رفتـنم افتاد برای ماه دیگـه ...


همینی که بیشتـر تو محـفل دوست داشتنیتـون می تـونم باشم باعـث خوشحـالیمه ...


:)

:)

:)


به صورت موقتی کنسل شدن سفرم باعـث ناراحتیمم شد چون برادر عزیزم رو  دیرتر ملاقـات می کـنم ...


ولی حتمـــا و یقینـا خیری تـوش بوده و به صلاحـم نبـوده آخر همین هفته بـرم ...


اما دوست نـدارم کلا کنسـل بشه چون خیلی حـالم گـرفته می شه و غـصه می خـورم ... :(