سلام 

در راه برگشت به تهران هستیم

اینجا تفرجگاهی است که در 50 کیلومتر مانده به شاهرود قرار دارد بنده گوشیم را به شارج گذاشته ام ... خیلی به یاد همه دوستان مجازی عزیزم بودم ...

ان شاالله قسمت همه دوستان بشه ...

ولی دل کندن بسیار سخت بووود و ای کاش بشه تا یه روزی برم تو مشهد مقدس ساکن بشم و تو آغوش آقام آروم بگیرم ...