ســــلام نـام زیبـای اوسـت ...

 

 

همه چیز بستگی به حال و هوای دلت دارد

 

 

اگر حال دلت خوب باشد؛

 

 

هوا آنقدرا هم آلوده نیست؛

 

 

اگر حال دلت خوب باشد،

 

 

فکر پریشانی طوفان دیشب آزارت نمی دهد و به بارش دل انگیز بعد از آن فکر می کنی،

 

 

حال دلت که خوب باشد آدمها همه شان دوست داشتنی اند و بدون منت می توانی ببخشی ...

 

 

حتی چراغ قرمز هم برایت مکثی دوست داشتنی می شود که لحظه ای پا از روی پدال برداری و بتوانی فکر کنی به امروزت،که با دیروزت چقدر فرق داشتی؟!

 

 

حال دلت که خوب باشد ...

 

 

می شوی همبازی بچه ها؛برای عزیزانت همیشه وقت داری و یک دنیا مهربانی در چهره ات نهفته است؛

 

 

و چقدر لذت دارد که آدم حال دلش خوب باشد ..

 

 

حال دلتان خوووووب ... :)

 

 

 

***

 

+ حـــالم دلم خیلی خـــووووبه خـــدایا تـا همــیشه شکــرت ...

 

 

peter Sterling