* * *مــــــــــــن کـــــــه خـــیلی زیــــآد خودم ٌ دوســـت دآرم

 

هـــرچه قــدر خودت ٌ دوسـت داشته بـآشی ؛

 

یعنــی خـــٌـــــــــدا رو هـم همونقـدر دوسـت داری ...


:)